Oups...

Votre navigateur semble être obsolète et n'est pas supporté par A-first.

Pour profiter au mieux de nos fonctionnalités, veuillez vous connecter avec un navigateur plus récent.

ETIC'S Partners netwerk

 

icon phone +32 10 47 52 51

 

 

Espace membre

icon phone +32 10 47 52 51

Choix de la langue

Réseaux sociaux

FacebookInstagramlinkedin

Over ons

 

A-First is erop gericht
organisatorische maatregelen
en technische middelen voor

BRANDPREVENTIE te stimuleren.

 

Image afirst a propos

 

 

Al onze opleidingen draaien in de eerste plaats rond preventie. Onze gekwalificeerde en ervaren trainers laten jaarlijks duizenden mensen kennismaken met technieken voor brandpreventie, -bescherming en -bestrijding, en evacuatie. Ze verstrekken theoretische en praktische opleidingen die aangepast zijn aan het niveau en de werkomgeving van de deelnemers en hun bedrijf.
Dat is al meer dan 50 jaar ons vak.
Onze opleidingen richten zich op alle functieniveaus in uw bedrijf, gaande van eenvoudige informatie voor alle medewerkers tot opleidingen op hoger niveau specifiek rond brandpreventie en gericht op sommige leden van het management. U kan immers altijd, ongeacht de activiteitensector van uw bedrijf of uw functie daarin, op een dag met brand geconfronteerd worden.
Onze opleidingen worden gegeven in het Frans, Nederlands en Engels.
Ons belangrijkste doel bestaat erin u te helpen om een samenhangend brandpreventiebeleid te implementeren, dat alle medewerkers in uw bedrijf begrijpen en waar iedereen achter kan staan.

 

In cijfers en beelden

ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE FACILITEITEN
EN OPLEIDINGEN

 

50 jaar

ervaring

 

 

 

3 talen

opleidingen

 

 

 

6.325 mensen

opgeleid / jaar

 

 

 

Meer dan 60

opleidingen

in ons aanbod

 

Geschiedenis

Van A-first

 

 

A-First heeft het voormalige ANPI-Training overgenomen. Dat betekent dat wij meer dan 50 jaar expertise en knowhow over brandpreventie en -bestrijding in huis hebben.

De kwaliteit van onze opleidingen en de reputatie van onze ervaren trainers vormen ons meest waardevolle erfgoed. Wij koesteren dit patrimonium uit het verleden, maar bereiden ons ook voor op de toekomst. Daarom werken we onze opleidingen voortdurend bij, zodat ze aansluiten op de behoeften van vandaag.

 

Van ETIC'S Partners

 

1984 CEPS wordt opgericht als opleidingscentrum voor brandbestrijding in Charleroi.

2004 Vidyas wordt in het netwerk opgenomen. 

2006 ANPI-Training heet voortaan A-First en is gespecialiseerd in brandpreventie. Het bedrijf treedt toe tot het netwerk. 

2007 Om onze activiteiten uit te breiden naar het buitenland, neemt het bedrijvennetwerk in januari 2007 het Antwerpse bedrijf BNT (Bijscholing Nieuwe Technieken) over. Die overname laat ons toe om onze klanten een breed scala aan meertalige opleidingen te bieden.

 

2011 CRESEPT, het tweetalige centrum van het Brussels Gewest, sluit zich bij het netwerk aan. CRESEPT is gespecialiseerd in opleidingen en ondersteuning rond de verbetering van het welzijn van de werknemers.

2012 Randstad Training sluit zich aan bij het netwerk en wordt Training Solutions. Training Solutions is een specialist in opleidingen rond veiligheid, logistiek en VCA en beschikt over 5 opleidingscentra in Vlaanderen en Wallonië.

2017 BNT zet zijn activiteiten stop. Alle expertisedomeinen worden verdeeld onder de bedrijven van het netwerk.

 

Onze partners

Ceps

Met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van opleiding wil het CEPS (Europees Centrum voor Veiligheid) de veiligheid in bedrijven bevorderen en bijdragen tot het scheppen van banen door middel van gekwalificeerde opleidingen.

Om de veiligheid te bevorderen, biedt het CEPS zeven opleidingscursussen aan, "Schools" genaamd: Brand, Hanteren en heffen, Eerste Hulp, Rug, Bewaking, Veiligheid en ook Gezondheid en Milieu.

 

Cohezio

Cohezio biedt u professionele hulp bij de verwezenlijking van het welzijnsbeleid van uw onderneming of organisatie door toezicht te houden op de gezondheid van uw werknemers en de risico's te beheren.

Zij voeren de medische onderzoeken van uw werknemers uit en staan u bij in het vervullen van al uw verplichtingen inzake veiligheid en welzijn op het werk.

Cohezio biedt ook een breed scala aan opleidingen op het gebied van welzijn op het werk.

AXA

 

AXA Bank Belgium maakt deel uit van de AXA Groep, een toonaangevende internationale bankverzekeraar van 100 miljoen klanten met 160.000 medewerkers in 62 landen.

Wereldwijd is AXA het nummer 1 verzekeringsmerk en AXA Bank is in België een sterke financiële speler 

 

Alimento

De Alimento-groep staat ten dienste van meer dan 4.400 voedingsbedrijven die samen 91.000 mensen tewerkstellen.

De voedingsindustrie verwerkt grondstoffen uit landbouw, veeteelt en visvangst tot voedingsproducten voor mens en dier.

De dienstverlening van de Alimento-groep geldt voor werknemers van de paritaire comités 118 (arbeiders voedingsindustrie) en 220 (bedienden voedingsindustrie).

 

CESI

CESI is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Onze rol is te waken over het welzijn van de werknemers in onze aangesloten bedrijven.

CESI verleent bedrijven en organisaties professionele begeleiding bij het beheer van hun preventiebeleid, geeft opleidingen en stelt prestaties voor om het welzijn van de werknemers te verbeteren, vooral op het vlak van gezondheidstoezicht en risicobeheer.

BEVAD ABEE
cefoverre
constructiv
educam
FEMB
horeca vorming
podium kunsten
VOLTA